Badania

  • pobór materiału do badań (krew, mocz)
  • wykonywanie ekg
  • pomiary ciśnienia
  • podawanie leków i wykonywanie iniekcji na zlecenie lekarzy
  • nauka obsługi glukometru itp
  • badania USG
  • RTG

Usługi w/w mogą być świadczone bezpłatnie w ramach zleceń od lekarzy bądź komercyjnie.